OM OSS

Vilka är vi?

Vi är en fristående, enkel, ekumenisk, kristen gemenskap
som samlas omkring Ordet, bönen, lovsången och nattvarden.

Vi vill leva nära Gud, vara Jesu efterföljare och visa människor Guds rike.

Vi har valt att kalla vår gemenskap för Kingdom Chapel – Motalas Bönehus.
Kingdom står för Kingdom of God – d.v.s. Guds rike.
Chapel betyder en kristen, liten, fristående plats för tillbedjan genom lovsång och bön.
Vi vill vara en plats för tillbedjan, där människor får uppleva Guds rikes närhet
och där den Helige Ande får tända en längtan efter att leva ett mer Jesuslikt liv.

Vi möts en gång i veckan, på lördagskvällarna kl.19.00,
i Frälsningsarméns lokaler på Urban Hjärnes väg 6 i Motala.
Mer info om lördagskvällarna finns under fliken Möten

För att kontakta oss – se vidare under fliken Kontakt.

Välkommen att vara med oss på lördagskvällarna !